Dátum

10.DECEMBER 2016

Miesto

UPeCe sv. J. Freinademetza, Mlynská dolina

Prihlásených družstiev