UFL PRAVIDLÁ (2017/2018)

Pozn.: Hrubým písmom sú informácie, ktoré sa doplnili k dátumu 07.11.2017.

 1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
  1. Prihlásený tím súhlasí so všetkými pravidlami UFL a s termínmi zápasov, ktoré sú vyžrebované.
  2. Hracie časy zápasov sú 22:00, 22:35 a 23:10, ak nie je vedením súťaže stanovené inak. Povinnosťou každého tímu je tieto časy rešpektovať a v stanovenom čase byť pripravený nastúpiť na zápas v úvodnej zostave.
  3. Ak sa tím nedostaví na zápas v stanovenom čase, zápas bude kontumovaný s výsledkom 0:5 v jeho neprospech.
  4. Zmena termínov alebo časov zápasov (na skorší, resp. neskorší čas alebo na iný hrací deň) je možná len po dohode všetkých štyroch zainteresovaných tímov (tím, ktorý chce zmenu zápasu, sa musí najprv dohodnúť so svojim súperom a potom aj s ďalšou dvojicou tímov, s ktorou by bol zápas vymenený). Po takto dosiahnutej dohode 4 tímov sa zmena len ohlási vedeniu súťaže (najneskôr 24 hodín pred začiatkom zápasu).
  5. V prípade dvoch kontumácií bude tím vylúčený zo súťaže a o jeho náhrade rozhodne vedenie súťaže. V prípade doplnenia iného tímu bude vylúčený tím nahradený ďalším tímom v poradovníku čakateľov (tímy, ktoré sa nestihli zaregistrovať do 14. miesta a nachádzajú sa „pod čiarou“).
  6. Každý tím musí byť zložený najmenej zo 6 a najviac z 10 hráčov.
  7. Každý tím môže mať v jednom momente na ihrisku maximálne dvoch mužských zástupcov (hrá sa 3 na 3).
  8. Pokiaľ tím nemá na súpiske plný počet hráčov (10), môže ich dopísať kedykoľvek počas sezóny do začiatku play-off fázy, najneskôr 24 hodín pred zápasom.
  9. Každý tím môže urobiť jednu zmenu na súpiske (nahradenie pôvodného hráča novým hráčom) do konca kalendárneho roka a jednu zmenu po skončení základnej časti do začiatku play-off fázy, taktiež najneskôr 24 hodín pred zápasom.
  10. Hráč môže byť tímom dopísaný na súpisku len v prípade, že počas príslušnej sezóny nehral v inom tíme UFL viac ako 5 zápasov.
  11. V prípade tehotenstva hráčky je povolená tzv. mimoriadna zmena, ktorá sa nevzťahuje na zmeny v bode 1.9.
  12. V prípade vylúčenia zo školy a následného odsťahovania z Bratislavy je povolená taktiež mimoriadna zmena, ktorá sa nevzťahuje na bod 1.9.
  13. S rozhodcom môže počas zápasu komunikovať iba kapitán tímu, inak môže rozhodca udeliť trest za nešportové správanie.
  14. Vylúčený hráč sedí na stoličke pri stolíku zapisovateľov, avšak na strane umiestnenej bližšie k súperovej striedačke. Po vypršaní trestu sa musí do hry zapojiť vylúčený hráč.
  15. Každý tím má počas zápasu nárok na 1 timeout (30 sekúnd).
  16. V prípade nevhodného správania fanúšikov má rozhodca alebo člen Športového tímu UPeCe právo vykázať ich z hracej miestnosti.
 2. HRACÍ SYSTÉM
  1. 14 tímov hrá v jednej skupine základnú časť systémom každý s každým.
  2. Spôsob bodovania zápasov: výhra – 2 body, remíza – 1 bod, prehra – 0 bodov.
  3. Hrá sa na 2 polčasy, jeden polčas trvá 12 minút. V základnej časti súťaže sa stopuje len posledná minúta.
  4. V prípade rovnosti bodov rozhodujú pomocné kritéria v nasledujúcom poradí: 1. vzájomný zápas, 2. rozdiel skóre, 3. viac strelených gólov, 4. fair-play (počet trestných minút), 5. žrebovanie.
  5. Do play-off postupuje 8 najlepších tímov a vytvorí sa pavúk podľa vzoru slovenskej hokejovej ligy.
  6. Pavúk pre PLAY-OFF nie je pevný a po každom play-off kole sa urobí minitabuľka, kde sa stretne tabuľkovo najlepšie postavený tím po základnej časti s tabuľkovo najnižšie postaveným.
  7. Zápasy v play-off sa hrajú na 2 víťazné zápasy.
  8. V zápasoch play-off v prípade, že zápas skončí v riadnom hracom čase nerozhodne, nasleduje predĺženie v trvaní 5 minút. Predĺženie sa hrá o „zlatý gól“ (tím, ktorý strelí gól ako prvý, vyhráva). Predĺženie sa hrá toľkokrát, pokým sa o výsledku nerozhodne.
 3. STRIEDANIE
  1. Hráči sa môžu striedať kedykoľvek počas zápasu, počet striedaní je neobmedzený.
  2. Striedať sa musí len vo vlastnom priestore na striedanie, ktorý je zhora vyznačený farebnou páskou.
  3. Hráč, ktorý opúšťa plochu, musí prekročiť mantinel skôr, ako striedajúci hráč vstúpi na hraciu plochu.
  4. Ak zranený hráč opúšťa hraciu plochu mimo tohto priestoru, môže byť nahradený iným hráčom až po prerušení hry.
  5. Krvácajúci hráč sa môže zapojiť do hry až po zastavení krvácania.
 4. VÝSTROJ
  1. Všetci hráči v poli musia mať oblečené tímové dresy.
  2. Každý hráč musí mať svoj vlastný dres. Zo zadnej strany musí byť dobre viditeľné číslo hráča zhodné s číslom uvedeným pri registrácii. V inom prípade hráč nesmie nastúpiť na zápas. Akákoľvek iná náhrada dresu (tričko rovnakej alebo podobnej farby, a pod.) nie je povolená.
   Pozn.: Každý tím má počas sezóny nárok na jednu výnimku vzťahujúcu sa na toto pravidlo – kapitán tímu je povinný najneskôr 24 hodín pred zápasom nahlásiť organizátorom danú skutočnosť. Zároveň musí uviesť meno a číslo hráča, ktorý nemá dres (resp. hráčov, ak ich je viacej).
  3. Všetci hráči musia mať obuv. Obuv je športová, ktorá nerobí na podlahe čierne šmuhy.
  4. Dlhé nohavice pre hráčov v poli sú zakázané. Výnimkou sú dievčenské legíny.
  5. Hráč nesmie mať na sebe žiaden druh chráničov (napr. chrániče holenných kostí, chrániče kolien, chrániče lakťov). Ortézy kolien sú povolené.
  6. Hráč nesmie mať pri sebe počas zápasu mobil, retiazky, hodinky, prívesky ani iné doplnky, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
  7. V prípade, že hráč stratí akúkoľvek časť zo svojej výstroje alebo sa mu zlomí hokejka, je povinný prestať hrať a odstrániť dané predmety z hracej plochy do svojho priestoru na striedanie. Do hry sa môže zapojiť až po týchto odstránení predmetov.
 5. BRANKÁR
  1. Hrá sa bez brankárov – v bránke môže byť niektorý hráč z poľa, nesmie ale mať žiadnu výstroj, ani dlhé nohavice.
  2. Nie je dovolené chytať loptičku do rúk.
 6. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE ŠTANDARDNÉ SITUÁCIE
  1. Ak je hra prerušená, pokračuje buď vhadzovaním alebo voľným úderom na základe verdiktu rozhodcu.
  2. Hráč realizujúci štandardnú situáciu sa loptičky nesmie dotknúť dvakrát po sebe, pokiaľ sa loptičky nedotkne iný hráč.
  3. Hráč realizujúci štandardnú situáciu je povinný zastaviť si loptičku. V prípade nesprávnej realizácie je tím upozornený a má možnosť úder zopakovať. Pri ďalšom rozohraní ťahom stráca družstvo výhodu rozohrávky a rozohrávať bude súper.
  4. Zo štandardnej situácie je možné priamo streliť gól.
  5. Hráči brániaceho družstva okamžite a bez výzvy rozhodcov zaujmú postavenie aspoň 1,5 m od loptičky, vrátane hokejky.
  6. Akákoľvek štandardná situácia sa musí rozohrávať úderom, nie ťahom. V prípade rozohrania ťahom je tím upozornený a má možnosť úder zopakovať. Pri ďalšom rozohraní ťahom stráca družstvo výhodu rozohrávky a rozohrávať bude súper.
  7. Ak opustí loptička ihrisko, rozohranie uskutoční družstvo, ktoré sa neprevinilo. V prípade nejasnej situácie nasleduje vhadzovanie.
  8. Rozohranie štandardnej situácie sa uskutočňuje na mieste nedovoleného zákroku alebo v mieste, kde loptička opustila hraciu plochu vo vzdialenosti 1 meter od mantinelu, avšak nikdy nie za pomyselnou predĺženou bránkovou čiarou alebo vo vzdialenosti menšej než 1,5 m od bránkovej čiary.
 7. VHADZOVANIE
  1. Pokiaľ je hra prerušená a žiadnemu z tímov nie je možné udeliť rozohranie, hra pokračuje vhadzovaním.
  2. Ak došlo k zašľapnutiu loptičky, hra je prerušená a pokračuje sa vhadzovaním.
  3. Vhadzovanie sa uskutočňuje na mieste podľa pozície loptičky pri prerušení, avšak nikdy nie za pomyselnou predĺženou bránkovou čiarou alebo vo vzdialenosti menšej než 1,5 m od bránkovej čiary.
  4. Všetci hráči, mimo tých, ktorí uskutočňujú vhadzovanie, musia okamžite bez výzvy rozhodcov zaujať postavenie aspoň 1,5 m od loptičky vrátane hokejky.
  5. Pokiaľ sa loptička odrazí od rozhodcu a ovplyvní priebeh hry, nasleduje vhadzovanie.
 8. PRIESTUPKY TRESTANÉ VOĽNÝM ÚDEROM
  1. Ak hráč zasiahne, blokuje, zdvihne či kopne do súperovej hokejky. Ak, podľa názoru rozhodcov, hráč nezasiahol súperovu hokejku, nie sú vyvodené žiadne opatrenia.
  2. Seknutie je považované za priestupok aj vtedy, ak hráč zasiahne najprv loptičku.
  3. Ak hráč pridrží súpera alebo súperovu hokejku.
  4. Ak hráč v poli zodvihne čepeľ hokejky nad úrovňou pásu v náprahu pred zasiahnutím loptičky, alebo pri došvihu po zasiahnutí loptičky. Vysoký došvih je povolený, ak nie je iný hráč v tesnej blízkosti a ak nehrozí nebezpečenstvo zranenia.
  5. Ak hrá hráč, alebo sa snaží hrať, akoukoľvek časťou hokejky alebo nohou nad úrovňou kolien (zastavenie loptičky stehnom nie je považované za hru nad úrovňou kolien).
  6. Ak vloží hráč svoju hokejku, chodidlo či nohu medzi súperove nohy či chodidlá.
  7. Pokiaľ hráč ovládajúci loptičku alebo v snahe ju získať strká alebo tlačí súpera inak než ramenom na rameno.
  8. Ak bráni hráč úmyselne v hre súperovi, ktorý neovláda loptičku.
  9. Ak hráč pri vedení loptičky, či v snahe získať loptičku alebo lepšie postavenie, nabehne alebo vrazí do súpera, alebo zabráni súperovi v pohybe zamýšľaným smerom.
  10. Ak hráč úmyselne kopne loptičku 2x za sebou bez toho, aby sa medzitým loptička dotkla jeho hokejky, iného hráča či vybavenia iného hráča.
  11. Ak hráč sedí na bránke.
  12. Ak hráč vyskočí a zastaví tak loptičku. Beh sa za výskok nepovažuje.
  13. Pokiaľ hráč úmyselne posunie súperovu bránku.
  14. Ak zdržuje hráč úmyselne hru.
  15. Ak hrá hráč v poli loptičku z miesta mimo hracej plochy. Mimo hraciu plochu znamená, že hráč stojí jedným alebo oboma chodidlami mimo hracej plochy. Toto pravidlo platí len v tom prípade, ak nedošlo k nesprávnemu striedaniu.
  16. Pokiaľ loptička ostane v sieťke zvonku a hráč sa bude snažiť dostať ju von búchaním/vrážaním/udieraním do sieťky. Voľný úder zahráva tím, ktorý sa neprevinil. : Pokiaľ sa loptička od sieťky (sama) odrazí naspäť do hry, tak hra pokračuje bez prerušenia ďalej.
 9. PRIESTUPKY TRESTANÉ VYLÚČENÍM NA 1 MINÚTU
  1. Ak je gólová situácia prerušená, alebo ak je zabránené jej vzniku, pretože brániace sa družstvo spáchalo priestupok vedúci k voľnému úderu alebo k vylúčeniu.
  2. Ak hráč v snahe získať takto značnú výhodu alebo bez možnosti dosiahnuť loptičku, zasiahne, blokuje, nadvihne či kopne do súperovej hokejky.
  3. Ak hráč v snahe získať takto značnú výhodu alebo bez možnosti dosiahnuť loptičku, pridrží súpera či súperovu hokejku.
  4. Ak hráč v poli hrá loptičku nad úrovňou pásu chodidlom alebo akoukoľvek časťou hokejky. Za úroveň pásu sa pokladá úroveň hráčovho pásu pri vzpriamenom postoji.
  5. Ak sa previní hráč nebezpečnou hrou. To platí i pre nekontrolovaný náprah, došvih, alebo dvíhanie hokejky ponad súperovu hlavu, ak rozhodca posúdi, že je to považované za nebezpečné pre súpera.
  6. Ak hráč pritlačí či strčí súpera k mantinelu alebo bránke.
  7. Ak hráč narazí alebo podrazí protihráča.
  8. Ak sa hráč v poli zapojí do hry bez hokejky.
  9. Ak tím systematicky prerušuje hru menšími priestupkami, ktoré vedú k voľným úderom. To platí aj vtedy, ak družstvo počas krátkej doby spácha niekoľko menších priestupkov. Hráč, ktorý sa previnil ako posledný, odpyká si trest uložený podľa povahy priestupku.
  10. Ak hráč alebo iný člen tímu protestuje proti rozhodnutiu rozhodcov, alebo ak sú dávané inštrukcie hráčom rušivým alebo inak nevhodným spôsobom. To platí aj v situácii, ak kapitán družstva neustále a bezdôvodne spochybňuje rozhodnutia rozhodcov.
  11. Hra v bránkovisku kolenami v neprimeranej úrovni (v bránkovisku pred vlastnou bránkou sa nemôže žiaden z brániacich hráčov dotknúť úmyselne kolenom podlahy alebo brániť kolenom nižšie ako sklon 45 stupňov medzi nohou a podlahou). Čiara vymedzujúca oblasť bránkoviska je tiež jej súčasťou.
  12. Pokiaľ hráč úmyselne posunie vlastnú bránku. V prípade gólovej situácie po úmyselnom posunutí alebo zhodení bránky nasleduje trestné strieľanie.
  13. Ak hrá alebo zastavuje hráč loptičku v ľahu alebo v sede. Toto platí aj pre zastavovanie a hranie loptičky oboma kolenami alebo jednou rukou na podlahe, okrem ruky držiacej hokejku.
  14. Pokiaľ hráč úmyselne zastaví alebo hrá loptičku rukou, pažou alebo hlavou.
  15. Ak hodí hráč hokejku alebo akúkoľvek časť svojej výstroje na ihrisko v snahe zasiahnuť loptičku.
  16. Ak striedaný hráč opustí ihrisko mimo priestoru, ktoré je určené na striedanie. Vylúčený je hráč opúšťajúci ihrisko.Za nesprávne striedanie sa považuje aj to, ak hráč počas prerušenej hry, strieda na inom mieste než vo vlastnom priestore na striedanie.
  17. Ak dôjde k nesprávnemu striedaniu. Hráč, ktorý opúšťa ihrisko, musí prekročiť mantinel skôr, ako smie na ihrisko vstúpiť striedajúci hráč. Ak sa to nedodrží, trest je udelený len vtedy, ak bola ovplyvnená hra a potrestaný bude iba hráč, ktorý prišiel na ihrisko.
  18. Ak hráč stojaci mimo hracej plochy zahrá loptičku, posudzuje sa to za príliš veľa hráčov na ihrisku.
  19. Pokiaľ sa hráč vyjadruje vulgárne (je mu udelený trest v hre na 1 min. a aj osobný trest na 5 min.).
  20. Pri zákroku vedúcemu k vylúčeniu vykonanému pri hre o 2 hráčov, nasleduje trestný úder zo stredového bodu ihriska do prázdnej brány. Trestný úder sa zahráva rovnako ako štandardná situácia a to úderom. Všetky ostatné tresty sú týmto neovplyvnené. Trestný úder vykonáva ktorýkoľvek hráč, ktorý bol v čase vzniknutia priestupku vedúcemu k trestnému úderu na ihrisku.
   Pozn.: Pri vylúčení chlapca hrá 1 dievča a 1 chlapec. Pri vylúčení dievčaťa môžu hrať 2 chlapci.
 10. PRIESTUPKY VEDÚCE K OSOBNÉMU TRESTU NA 5 MINÚT
  1. Pokiaľ hráč v hneve hodí hokejku alebo bude prejavovať iné známky agresívneho správania.
  2. Pokiaľ sa hráč vyjadruje vulgárne, je mu udelený trest v hre na 1 min. a aj osobný trest na 5 min.
   Pozn.: Pri osobnom treste ostáva počet hráčov na ihrisku nezmenený.
 11. PRIESTUPKY VEDÚCE K VYLÚČENIU DO KONCA ZÁPASU
  1. Pokiaľ sa hráč previní pokračujúcim alebo opakovaným nešportovým správaním.
  2. Pokiaľ hráč fauluje s očividným úmyslom zraniť protihráča (v tomto prípade mu bude vymeraný aj dodatočný trest v lige).
  3. Pokiaľ hráč v hneve zlomí hokejku.
  4. Ak sa hráč zúčastní bitky (v tomto prípade mu bude vymeraný aj dodatočný trest v lige).
  5. Ak sa previní hráč brutálnym priestupkom (v tomto prípade mu bude vymeraný aj dodatočný trest v lige).
  6. Ak sa previní hráč hrubým urážaním rozhodcov, hráčov, členov družstiev, organizátorov alebo divákov (v tomto prípade mu bude vymeraný aj dodatočný trest v lige).
 12. SPRÁVNE STRELENÝ GÓL
  1. Pokiaľ prešla loptička celým objemom spredu bránkovú čiaru po správnom odohraní hokejkou hráča v poli a skórujúce družstvo počas, alebo tesne pred strelením gólu nespáchalo priestupok trestaný voľným úderom alebo vylúčením.
  2. To platí i pre situácie, kedy hráč brániaceho družstva posunul bránku mimo jej miesta a loptička prešla cez bránkovú čiaru spredu medzi značkami umiestnenia a pod pomyselným brvnom.
  3. To platí i pre situácie, kedy hráč brániaceho družstva posunul bránku mimo jej miesta a bránková konštrukcia zabránila loptičke prejsť cez bránkovú čiaru spredu a pod pomyselným brvnom. Rozhodca môže v danom prípade udeliť technický gól.
  4. Ak bol strelený vlastný gól.
 13. NESPRÁVNE STRELENÝ GÓL
  1. Ak sa dopustí útočiaci hráč tesne pred alebo zároveň so strelením gólu priestupku vedúcemu k voľnému úderu alebo vylúčeniu.
  2. Ak usmernil útočiaci hráč loptičku úmyselne akoukoľvek časťou tela do súperovej bránky.
  3. Ak prejde loptička bránkovú čiaru počas alebo po signáli rozhodcu.
  4. Pokiaľ sa loptička dostane do bránky bez toho, aby prešla bránkovú čiaru spredu.
  5. Ak kopne útočiaci hráč v poli úmyselne loptičku. To platí aj v prípade, ak sa loptička dostane do brány po tom, čo sa dotkne iného hráča či vybavenia iného hráča. Úmyselná prihrávka nohou pred bránu je však povolená.
  6. Ak sa odrazí loptička od rozhodcu priamo do brány.
 14. TECHNICKÝ GÓL
  1. Ak by vznikol priestupok v situácii, ktorá by sa s veľkou pravdepodobnosťou skončila gólom.
  2. Ak hodí hráč hokejku alebo akúkoľvek časť svojej výstroje na ihrisko v snahe zasiahnuť loptičku vo vyloženej šanci.

 

V prípade akýchkoľvek nejasných situácií rozhodne o prípadnom porušení pravidiel vedenie súťaže.

Športový tím si v prípade potreby vyhradzuje právo na doplnenie pravidiel.

Pridať komentár

vyžadované