hornhy wife fucked and sucking black dick.https://tubestack.pro she needs her pipes checked.

UFL PRAVIDLÁ (2019/2020)

Pozn.: Hrubým písmom a červenou farbou sú vyznačené pravidlá, v ktorých došlo k zmene k dátumu 01.10.2019 (dátum začiatku UFL v sezóne 2019/2020). Ide konkrétne o pravidlá 7.2 a spresnenie pravidla 5.7.

 1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
  1. Hlavným organizátorom, ako aj vedúcim súťaže je Športový tím UPeCe.
  2. Prihlásený tím súhlasí so všetkými pravidlami UFL a s termínmi zápasov, ktoré sú vyžrebované.
  3. Tímy sú povinné oboznámiť sa s pravidlami UFL a dodržiavať ich.
  4. Hracie časy zápasov sú 22:00, 22:35 a 23:10, ak nie je vedením súťaže stanovené inak. Povinnosťou každého tímu je tieto časy rešpektovať a v stanovenom čase byť pripravený nastúpiť na zápas v úvodnej zostave.
  5. Ak sa tím nedostaví na zápas v stanovenom čase s čakacou dobou 5 minút, zápas bude kontumovaný s výsledkom 0:5 v jeho neprospech.
  6. Zmena termínov alebo časov zápasov (na skorší, resp. neskorší čas alebo na iný hrací deň) je možná len po dohode všetkých štyroch zainteresovaných tímov (tím, ktorý chce zmenu zápasu, sa musí najprv dohodnúť so svojim súperom a potom aj s ďalšou dvojicou tímov, s ktorou by bol zápas vymenený). Po takto dosiahnutej dohode 4 tímov sa zmena len ohlási vedeniu súťaže (najneskôr 24 hodín pred začiatkom zápasu).
  7. Akúkoľvek ďalšiu žiadosť o odloženie, resp. preloženie zápasu na iný termín posudzuje vedenie súťaže.
  8. V prípade dvoch kontumácií bude tím vylúčený zo súťaže a o jeho náhrade rozhodne vedenie súťaže. V prípade doplnenia iného tímu bude vylúčený tím nahradený ďalším tímom v poradovníku čakateľov (tímy, ktoré sa nestihli zaregistrovať do 14. miesta a nachádzajú sa „pod čiarou“).
  9. Každý tím musí byť zložený najmenej zo 6 a najviac z 12 hráčov.
  10. Každý tím môže mať v jednom momente na ihrisku maximálne dvoch mužských zástupcov (hrá sa 3 na 3).
  11. Pokiaľ tím nemá na súpiske plný počet hráčov (12), môže ich dopísať kedykoľvek počas sezóny do začiatku play-off fázy, najneskôr 24 hodín pred zápasom.
   Pozn.: Dopísaný hráč je hráč, ktorý sa v príslušnej sezóne nenachádzal na súpiske žiadneho iného tímu. V opačnom prípade sa naňho viaže pravidlo 1.13.
  12. Každý tím môže urobiť jednu zmenu na súpiske (nahradenie pôvodného hráča novým hráčom) do konca kalendárneho roka a jednu zmenu po skončení základnej časti do začiatku play-off fázy, taktiež najneskôr 24 hodín pred zápasom.
  13. Počas sezóny je tzv. prestupové obdobie, kedy hráči môžu počas daného obdobia voľne prestupovať medzi tímami, avšak musia byť dodržané ostatné pravidlá týkajúce sa zloženia tímov. Prestupové obdobie trvá do konca kalendárneho roka.
  14. V prípade tehotenstva hráčky je povolená tzv. mimoriadna zmena, ktorá sa nevzťahuje na zmeny v bode 1.12.
  15. V prípade vylúčenia zo školy a následného odsťahovania z Bratislavy je povolená taktiež mimoriadna zmena, ktorá sa nevzťahuje na bod 1.12.
  16. V prípade odchodu na študijný pobyt alebo stáž je povolená taktiež mimoriadna zmena, ktorá sa nevzťahuje na bod 1.12.
  17. O všetkých ďalších podnetoch jednotlivých tímov na udelenie výnimky na mimoriadnu zmenu, ktorá sa nevzťahuje na bod 1.12, rozhodne vedenie súťaže.
  18. S rozhodcom môže počas zápasu komunikovať iba kapitán tímu, inak môže rozhodca udeliť trest za nešportové správanie.
  19. Ak nie je organizátormi stanovené inak, vylúčený hráč sedí na stoličke pri stolíku zapisovateľov, avšak na strane umiestnenej bližšie k súperovej striedačke. Po vypršaní trestu sa musí do hry zapojiť vylúčený hráč.
  20. Každý tím má počas zápasu nárok na 1 timeout (30 sekúnd).
  21. V prípade nevhodného správania fanúšikov má rozhodca alebo člen Športového tímu UPeCe právo vykázať ich z hracej miestnosti.
 2. PARTICIPÁCIA TÍMOV NA ORGANIZÁCII LIGY
  1. Registrované tímy sa zaväzujú, že sa budú aktívne spolu-podieľať na organizovaní ligy prostredníctvom prípravy ihriska a rozhodovaním zápasov.
  2. Ak nie je vedením súťaže určené inak, členovia tímov, ktoré v daný hrací deň hrajú prvý zápas (spravidla o 22:00), sú povinní prísť v počte minimálne 2 členov najneskôr 20 minút pred začiatkom prvého zápasu a podľa pokynu organizátorov pomôcť s prípravou ihriska a ďalších vecí
  3. Ak nie je vedením súťaže určené inak, členovia tímov, ktoré v daný hrací deň hrajú v poradí posledný zápas, sú povinní v počte minimálne 2 členov pomôcť s uprataním hracej miestnosti a ihriska
  4. Vedenie súťaže sa zaväzuje v prípade potreby poskytnúť školenie rozhodcov.
  5. Rozpis s rozhodcovskou službou posiela vedenie súťaže kapitánom príslušných tímov, ktoré majú na daný deň, resp. zápas rozhodcovskú službu najneskôr 24 hodín pred začiatkom hracieho dňa.
  6. Každý tím musí mať k dispozícii aspoň 2 rozhodcov, na daný hrací deň aspoň jedného.
  7. Nesplnením si povinností uvedených v bodoch 2.2 a 2.3, ako aj v prípade nesplnenia alebo zanedbania si rozhodcovskej povinnosti sú vyvodené nasledovné dôsledky:
   I. Pri prvom nesplnení tím dostáva upozornenie od organizátorov.
   II. Pri každom ďalšom nesplnení sa tímu odráta 1 bod v tabuľke. Pozn. body sa môžu odrátavať aj do záporných hodnôt.
 3. HRACÍ SYSTÉM
  1. Maximálne 14 tímov hrá v jednej skupine základnú časť systémom každý s každým.
  2. Spôsob bodovania zápasov: výhra – 2 body, remíza – 1 bod, prehra – 0 bodov.
  3. Hrá sa na 2 polčasy, jeden polčas trvá 12 minút. V základnej časti súťaže sa stopuje len posledná minúta polčasu.
  4. V prípade rovnosti bodov rozhodujú pomocné kritéria v nasledujúcom poradí: 1. vzájomný zápas, 2. rozdiel skóre, 3. viac strelených gólov, 4. fair-play (počet trestných minút), 5. žrebovanie.
  5. Do play-off postupuje 8 najlepších tímov a vytvorí sa pavúk podľa vzoru 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
  6. Pavúk pre PLAY-OFF nie je pevný a po každom play-off kole sa urobí minitabuľka, kde sa stretne tabuľkovo najlepšie postavený tím po základnej časti s tabuľkovo najnižšie postaveným.
  7. Zápasy v play-off sa hrajú na 2 víťazné zápasy okrem zápasov o 3. miesto a finále.
  8. V zápasoch play-off v prípade, že zápas skončí v riadnom hracom čase nerozhodne, nasleduje predĺženie v trvaní 5 minút. Predĺženie sa hrá o „zlatý gól“ (tím, ktorý strelí gól ako prvý, vyhráva). Predĺženie sa hrá toľkokrát, pokým sa o výsledku nerozhodne.
 4. STRIEDANIE
  1. Hráči sa môžu striedať kedykoľvek počas zápasu, počet striedaní je neobmedzený.
  2. Striedať sa musí len vo vlastnom priestore na striedanie, ktorý je zhora vyznačený farebnou páskou.
  3. Hráč, ktorý opúšťa plochu, musí prekročiť mantinel skôr, ako striedajúci hráč vstúpi na hraciu plochu.
  4. Ak zranený hráč opúšťa hraciu plochu mimo tohto priestoru, môže byť nahradený iným hráčom až po prerušení hry.
  5. Krvácajúci hráč sa môže zapojiť do hry až po zastavení krvácania.
 5. VÝSTROJ
  1. Všetkým hráčom v poli sa odporúča mať oblečený tímový dres.
  2. Každý hráč by mal mať svoj vlastný dres. Zo zadnej strany musí byť dobre viditeľné číslo hráča zhodné s číslom uvedeným pri registrácii. Náhrada dresu je povolená len vtedy, ak je dres alebo tričko rovnakej (resp. veľmi podobnej) farby ako je farba tímových dresov. Zároveň platí, že musí byť dobre viditeľné číslo hráča na drese.
  3. Všetci hráči musia mať obuv. Obuv je športová, ktorá nerobí na podlahe čierne šmuhy.
  4. Dlhé nohavice pre hráčov v poli sú zakázané. Výnimkou sú dievčenské legíny.
  5. Hráč nesmie mať na sebe žiaden druh chráničov (napr. chrániče holenných kostí, chrániče kolien, chrániče lakťov). Ortézy kolien sú povolené.
  6. Hráč nesmie mať pri sebe počas zápasu mobil, retiazky, hodinky, prívesky ani iné doplnky, ktoré by mohli spôsobiť zranenie. O akomkoľvek podnete od hráča alebo tímu na udelenie výnimky v tomto pravidle rozhodne rozhodca pred začiatkom zápasu.
  7. Zahnutie čepele nesmie presiahnuť 30 mm.
   Pozn. Zahnutie čepele sa meria ako vzdialenosť od spodného okraja najvyššieho bodu vnútornej strany čepele a rovného povrchu, na ktorom hokejka leží.
  8. V prípade, že hráč stratí akúkoľvek časť zo svojej výstroje alebo sa mu zlomí hokejka, nemôže sa do hry zapojiť, pokým dané predmety z hracej plochy neodstránil do svojho priestoru na striedanie.
 6. BRANKÁR
  1. Hrá sa bez brankárov – v bránke môže byť niektorý hráč z poľa, nesmie ale mať žiadnu výstroj, ani dlhé nohavice.
  2. Nie je dovolené chytať loptičku do rúk.
 7. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE ŠTANDARDNÉ SITUÁCIE
  1. Ak je hra prerušená, pokračuje vždy štandardnou situáciou podľa verdiktu rozhodcu. Štandardné situácie sú: vhadzovanie, rozohranie, voľný úder, trestné strieľanie.
  2. Štandardná situácia nesmie byť bezdôvodne zdržovaná. O tom, či ide o bezdôvodné zdržovanie hry, rozhodnú rozhodcovia. Ak je tak, rozhodcovia predtým, ako urobia akékoľvek rozhodnutie, najskôr hráča upozornia.
  3. Hráč realizujúci štandardnú situáciu sa loptičky nesmie dotknúť dvakrát po sebe, pokiaľ sa loptičky nedotkne iný hráč.
  4. Hráč realizujúci štandardnú situáciu je povinný zastaviť si loptičku. V prípade nesprávnej realizácie je tím upozornený a má možnosť úder zopakovať. Pri ďalšej nesprávnej realizácii stráca družstvo výhodu rozohrávky a rozohrávať bude súper.
  5. Zo štandardnej situácie je možné priamo streliť gól.
  6. Hráči brániaceho družstva okamžite a bez výzvy rozhodcov zaujmú postavenie aspoň 1,5 m od loptičky, vrátane hokejky.
  7. Akákoľvek štandardná situácia sa musí rozohrávať úderom, nie ťahom. V prípade rozohrania ťahom je tím upozornený a má možnosť úder zopakovať. Pri ďalšom rozohraní ťahom stráca družstvo výhodu rozohrávky a rozohrávať bude súper.
  8. Ak opustí loptička ihrisko, rozohranie uskutoční družstvo, ktoré sa neprevinilo. V prípade nejasnej situácie nasleduje vhadzovanie.
  9. Rozohranie štandardnej situácie sa uskutočňuje na mieste nedovoleného zákroku alebo v mieste, kde loptička opustila hraciu plochu vo vzdialenosti 1 meter od mantinelu, avšak nikdy nie za pomyselnou predĺženou bránkovou čiarou alebo vo vzdialenosti menšej než 1,5 m od bránkovej čiary.
 8. VHADZOVANIE
  1. Pokiaľ je hra prerušená a žiadnemu z tímov nie je možné udeliť rozohranie, hra pokračuje vhadzovaním.
  2. Ak došlo k zašľapnutiu loptičky, hra je prerušená a pokračuje sa vhadzovaním.
  3. Vhadzovanie sa uskutočňuje na mieste podľa pozície loptičky pri prerušení, avšak nikdy nie za pomyselnou predĺženou bránkovou čiarou alebo vo vzdialenosti menšej než 1,5 m od bránkovej čiary.
  4. Všetci hráči, mimo tých, ktorí uskutočňujú vhadzovanie, musia okamžite bez výzvy rozhodcov zaujať postavenie aspoň 1,5 m od loptičky vrátane hokejky.
  5. Pri vhadzovaní musí byť lopta zahraná hokejkou. Chodidlá oboch hráčov musia byť v rovnakej vzdialenosti od pomyselnej stredovej čiary a kolmo na stredovú čiaru. Hokejky sa držia bežným spôsobom, t.j. oboma rukami nad značkou najnižšieho úchopu. Čepele sú kolmo na pomyselnú stredovú čiaru po oboch stranách loptičky bez toho, aby sa jej dotýkali. Bežný spôsob držania hokejky je spôsob, akým drží hráč hokejku počas hry. Loptička musí byť uprostred čepelí.
  6. Pokiaľ sa loptička odrazí od rozhodcu a ovplyvní priebeh hry, nasleduje vhadzovanie.
 9. PRIESTUPKY TRESTANÉ VOĽNÝM ÚDEROM
  1. Ak hráč zasiahne, blokuje, zdvihne či kopne do súperovej hokejky. Ak, podľa názoru rozhodcov, hráč nezasiahol súperovu hokejku, nie sú vyvodené žiadne opatrenia.
  2. Seknutie je považované za priestupok aj vtedy, ak hráč zasiahne najprv loptičku.
  3. Ak hráč pridrží súpera alebo súperovu hokejku.
  4. Ak hráč v poli zodvihne čepeľ hokejky nad úrovňou pásu v náprahu pred zasiahnutím loptičky, alebo pri došvihu po zasiahnutí loptičky. Vysoký náprah či došvih je povolený, ak nie je iný hráč v tesnej blízkosti a ak nehrozí nebezpečenstvo zranenia.
  5. Ak hrá hráč, alebo sa snaží hrať, akoukoľvek časťou hokejky alebo nohou nad úrovňou kolien (zastavenie loptičky stehnom nie je považované za hru nad úrovňou kolien).
  6. Ak vloží hráč svoju hokejku, chodidlo či nohu medzi súperove nohy či chodidlá.
  7. Pokiaľ hráč ovládajúci loptičku alebo v snahe ju získať strká alebo tlačí súpera inak než ramenom na rameno.
  8. Ak bráni hráč úmyselne v hre súperovi, ktorý neovláda loptičku.
  9. Ak hráč pri vedení loptičky, či v snahe získať loptičku alebo lepšie postavenie, nabehne alebo vrazí do súpera, alebo zabráni súperovi v pohybe zamýšľaným smerom.
  10. Ak hráč úmyselne kopne loptičku 2x za sebou bez toho, aby sa medzitým loptička dotkla jeho hokejky, iného hráča či vybavenia iného hráča.
  11. Ak hráč sedí na bránke.
  12. Ak hráč vyskočí a zastaví tak loptičku. Beh sa za výskok nepovažuje.
  13. Ak hráč úmyselne zahrá loptičku hlavou.
  14. Pokiaľ hráč úmyselne posunie súperovu bránku.
  15. Ak zdržuje hráč úmyselne hru.
  16. Ak hrá hráč v poli loptičku z miesta mimo hracej plochy. Mimo hraciu plochu znamená, že hráč stojí jedným alebo oboma chodidlami mimo hracej plochy. Toto pravidlo platí len v tom prípade, ak nedošlo k nesprávnemu striedaniu.
  17. Pokiaľ loptička ostane v sieťke zvonku a hráč sa bude snažiť dostať ju von búchaním/vrážaním/udieraním do sieťky. Voľný úder zahráva tím, ktorý sa neprevinil.
   Pozn.: Pokiaľ sa loptička od sieťky (sama) odrazí naspäť do hry, tak hra pokračuje bez prerušenia ďalej.
 10. PRIESTUPKY TRESTANÉ VYLÚČENÍM NA 1 MINÚTU (NIŽŠÍ TREST)
  1. Ak je gólová situácia prerušená, alebo ak je zabránené jej vzniku, pretože brániace sa družstvo spáchalo priestupok vedúci k voľnému úderu alebo k vylúčeniu.
  2. Ak hráč v snahe získať takto značnú výhodu alebo bez možnosti dosiahnuť loptičku, zasiahne, blokuje, nadvihne či kopne do súperovej hokejky.
  3. Ak hráč v snahe získať takto značnú výhodu alebo bez možnosti dosiahnuť loptičku, pridrží súpera či súperovu hokejku.
  4. Ak hráč v poli hrá loptičku nad úrovňou pásu chodidlom alebo akoukoľvek časťou hokejky. Za úroveň pásu sa pokladá úroveň hráčovho pásu pri vzpriamenom postoji.
  5. Ak sa previní hráč nebezpečnou hrou. To platí i pre nekontrolovaný náprah, došvih, alebo dvíhanie hokejky ponad súperovu hlavu, ak rozhodca posúdi, že je to považované za nebezpečné pre súpera.
  6. Ak hráč narazí alebo podrazí protihráča.
  7. Ak sa hráč v poli zapojí do hry bez hokejky.
  8. Ak tím systematicky prerušuje hru menšími priestupkami, ktoré vedú k voľným úderom. To platí aj vtedy, ak družstvo počas krátkej doby spácha niekoľko menších priestupkov. Hráč, ktorý sa previnil ako posledný, odpyká si trest uložený podľa povahy priestupku.
  9. Ak hráč alebo iný člen tímu protestuje proti rozhodnutiu rozhodcov, alebo ak sú dávané inštrukcie hráčom rušivým alebo inak nevhodným spôsobom. To platí aj v situácii, ak kapitán družstva neustále a bezdôvodne spochybňuje rozhodnutia rozhodcov.
  10. Hra v bránkovisku kolenami v neprimeranej úrovni (v bránkovisku pred vlastnou bránkou sa nemôže žiaden z brániacich hráčov dotknúť úmyselne kolenom podlahy alebo brániť kolenom nižšie ako sklon 45 stupňov medzi nohou a podlahou).
   Pozn.: Čiara vymedzujúca oblasť bránkoviska je tiež jej súčasťou.
  11. Pokiaľ hráč úmyselne posunie vlastnú bránku. V prípade gólovej situácie po úmyselnom posunutí alebo zhodení bránky nasleduje trestné strieľanie.
  12. Ak hráč poležiačky alebo posediačky zastaví alebo hrá loptičku, či iným spôsobom ovplyvní hru. Toto platí aj pre zastavovanie a hranie loptičky oboma kolenami alebo jednou rukou na podlahe, okrem ruky držiacej hokejku.
  13. Pokiaľ hráč úmyselne zastaví alebo hrá loptičku rukou alebo pažou.
  14. Ak striedaný hráč opustí ihrisko mimo priestoru, ktoré je určené na striedanie. Vylúčený je hráč opúšťajúci ihrisko. Za nesprávne striedanie sa považuje aj to, ak hráč počas prerušenej hry, strieda na inom mieste než vo vlastnom priestore na striedanie.
  15. Ak dôjde k nesprávnemu striedaniu. Hráč, ktorý opúšťa ihrisko, musí prekročiť mantinel skôr, ako smie na ihrisko vstúpiť striedajúci hráč. Ak sa to nedodrží, trest je udelený len vtedy, ak bola ovplyvnená hra a potrestaný bude iba hráč, ktorý prišiel na ihrisko.
  16. Ak hráč stojaci mimo hracej plochy zahrá loptičku, posudzuje sa to za príliš veľa hráčov na ihrisku.
  17. Pokiaľ sa hráč vyjadruje vulgárne (je mu udelený trest v hre na 1 min. a aj osobný trest na 5 min.).
  18. Pri zákroku vedúcemu k vylúčeniu vykonanému pri hre o 2 hráčov, nasleduje trestný úder zo stredového bodu ihriska do prázdnej brány. Trestný úder sa zahráva rovnako ako štandardná situácia a to úderom. Všetky ostatné tresty sú týmto neovplyvnené. Trestný úder vykonáva ktorýkoľvek hráč, ktorý bol v čase vzniknutia priestupku vedúcemu k trestnému úderu na ihrisku.
   Pozn.: Pri vylúčení chlapca hrá 1 dievča a 1 chlapec. Pri vylúčení dievčaťa môžu hrať 2 chlapci.
  19. Ak kapitán tímu požiada o premeranie zakrivenia čepele hráča z tímu súpera a výsledok kontroly je v súlade s pravidlami. Trest si odpyká kapitán družstva.
 11. PRIESTUPKY VEDÚCE K VYŠŠIEMU TRESTU NA 2 MINÚTY (VYŠŠÍ TREST)
  1. Ak má byť hráč vylúčený DKZ za úmyselný alebo nebezpečný zákrok podľa časti 12 (za ktorý mu hrozí dodatočný trest v lige).
  2. Ak hráč napadne súpera zozadu hokejkou (cross-check).
  3. Ak hráč v poli hokejkou hákuje telo súpera.
  4. Ak hráč pritlačí či strčí súpera k mantinelu alebo k bránke.
  5. Ak hráč hodí hokejku alebo akúkoľvek časť svojej výstroje na ihrisko v snahe zasiahnuť loptičku.
  6. Pokiaľ dôjde ku kontaktu hokejky hráča s telom súpera od úrovne ramien vyššie.
   Pozn.: Ak dá súper gól počas 2-minútového vylúčenia, trest sa nezruší.
  7. Pri zákroku vedúcemu k vylúčeniu vykonanému pri hre o 2 hráčov (ak má byť udelený vyšší trest na 2 minúty) sa vykoná tzv. odložené vylúčenie. Vylúčenie (pre zachovanie plnej dĺžky vyššieho trestu) začne plynúť po uplynutí iného trestu, ktorý viedol k zníženiu počtu hráčov vylúčeného tímu.
 12. PRIESTUPKY VEDÚCE K OSOBNÉMU TRESTU NA 5 MINÚT
  1. Pokiaľ hráč v hneve hodí hokejku alebo bude prejavovať iné známky agresívneho správania.
  2. Pokiaľ sa hráč vyjadruje vulgárne, je mu udelený trest v hre na 1 min. a aj osobný trest na 5 min.
   Pozn.: Ak nie je rozhodnuté inak, osobný trest sa kombinuje vždy s nižším trestom.
 13. PRIESTUPKY VEDÚCE K VYLÚČENIU DKZ (DO KONCA ZÁPASU)
  1. Pokiaľ sa hráč previní pokračujúcim alebo opakovaným nešportovým správaním.
  2. Pokiaľ hráč fauluje s očividným úmyslom zraniť protihráča (v tomto prípade mu bude vymeraný aj dodatočný trest v lige).
  3. Pokiaľ hráč v hneve zlomí hokejku.
  4. Pokiaľ hráč dostane dvakrát v zápase osobný trest.
  5. Pokiaľ hráč dostane dvakrát v zápase vyšší trest (v tomto prípade mu bude vymeraný aj dodatočný trest v lige).
  6. Ak sa hráč zúčastní bitky (v tomto prípade mu bude vymeraný aj dodatočný trest v lige).
  7. Ak sa previní hráč brutálnym priestupkom (v tomto prípade mu bude vymeraný aj dodatočný trest v lige).
  8. Ak sa previní hráč hrubým urážaním rozhodcov, hráčov, členov družstiev, organizátorov alebo divákov (v tomto prípade mu bude vymeraný aj dodatočný trest v lige).
  9. Ak má hráč v poli hokejku s príliš zakrivenou čepeľou.
   Pozn. Po vylúčení DKZ nasleduje vždy 2-minútový vyšší trest. Kapitán družstva určí hráča, ktorý v tom okamžiku nie je trestaný, aby odpykal vylúčenie na trestnú lavicu a prípadné ďalšie vylúčenia na trestnú lavicu, ktoré boli skôr uložené hráčovi, a ešte neuplynuli.
 14. SPRÁVNE STRELENÝ GÓL
  1. Pokiaľ prešla loptička celým objemom spredu bránkovú čiaru po správnom odohraní hokejkou hráča v poli a skórujúce družstvo počas, alebo tesne pred strelením gólu nespáchalo priestupok trestaný voľným úderom alebo vylúčením.
  2. To platí i pre situácie, kedy hráč brániaceho družstva posunul bránku mimo jej miesta a loptička prešla cez bránkovú čiaru spredu medzi značkami umiestnenia a pod pomyselným brvnom.
  3. To platí i pre situácie, kedy hráč brániaceho družstva posunul bránku mimo jej miesta a bránková konštrukcia zabránila loptičke prejsť cez bránkovú čiaru spredu a pod pomyselným brvnom. Rozhodca môže v danom prípade udeliť technický gól.
  4. Ak bol strelený vlastný gól.
 15. NESPRÁVNE STRELENÝ GÓL
  1. Ak sa dopustí útočiaci hráč tesne pred alebo zároveň so strelením gólu priestupku vedúcemu k voľnému úderu alebo vylúčeniu.
  2. Ak usmernil útočiaci hráč loptičku úmyselne akoukoľvek časťou tela do súperovej bránky.
  3. Ak prejde loptička bránkovú čiaru počas alebo po signáli rozhodcu.
  4. Pokiaľ sa loptička dostane do bránky bez toho, aby prešla bránkovú čiaru spredu.
  5. Ak kopne útočiaci hráč v poli úmyselne loptičku. To platí aj v prípade, ak sa loptička dostane do brány po tom, čo sa dotkne iného hráča či vybavenia iného hráča. Úmyselná prihrávka nohou pred bránu je však povolená.
  6. Ak sa odrazí loptička od rozhodcu priamo do brány.
 16. TECHNICKÝ GÓL
  1. Ak by vznikol priestupok v situácii, ktorá by sa s veľkou pravdepodobnosťou skončila gólom.
  2. Ak hodí hráč hokejku alebo akúkoľvek časť svojej výstroje na ihrisko v snahe zasiahnuť loptičku vo vyloženej šanci.

Športový tím si v prípade potreby vyhradzuje právo na doplnenie a zmenu pravidiel.

1 Komentár

  • Ján

   11. októbra 2018

   rozmery Bránok som nenašiel. 60×90?

   Reply

Pridať komentár

vyžadované